https://lifarma.com/tag/fendona/_425____NL
 

Fendona

FENDONA is bestemd voor de behandeling van opslagplaatsen zoals lege silo’s en bedrijfsruimten zoals fabrieken, keukens, kantoren, ruimten aan boord van schepen, alsmede van woon- en andere verblijfsruimten. Het middel is werkzaam tegen kakkerlakken, bedwantsen, huiskrekels, vlooien, voorraadaantastende keversoorten en mottenlarven.
Ook andere kruipende insecten en vliegen worden met het middel bestreden. Voor een goede werking tegen de meeste van de genoemde insecten is een zekere werkingsduur gewenst. Daarom dient men bij het schoonmaken de behandelde plaatsen zoveel mogelijk over te slaan. Controle op het effect en indien nodig herhalen van de behandeling is geboden.

FENDONA toepassen in een dosering van 25 – 50 ml per 5 liter water. De hoogste dosering (50 ml per 5 liter water) toepassen op poreuze of absorberende ondergronden of wanneer het ongedierteprobleem groot is. De laagste dosering in overige gevallen.

Behandel de plaatsen waar kruipende insecten zich kunnen schuilhouden, zoals naden, kieren en barsten, en let daarbij op vochtige warme plaatsen, bijv. achter en onder apparatuur, radiatoren, gootsteen, langs en achter plinten e.d.

Ter bestrijding van vlooien en larven van tapijtkevers vooral de niet belopen gedeelten van de vloerbedekking behandelen.

Als richtlijn kan gelden het gebruik van 1 liter spuitvloeistof per 20 m2 vloeroppervlak.

Ter bestrijding van vliegen die plaatsen behandelen, waar ze gewoonlijk “rusten”, zoals op balken, steunbalken, plafonds en rond de ramen.

Nooit hele wanden behandelen.

Bij de behandeling van naden en kieren dient men de spuitdop langs de schuilplaatsen te strijken. Vóór het weer in gebruik nemen, de ruimten gedurende tenminste 2 uur grondig ventileren. Oppervlakken waarop het middel is terecht gekomen en waarmee voedingsmiddelen (bijv. tijdens de bereiding of de opslag) direct in contact kunnen komen, dienen na de ventilatieperiode eerst grondig te worden gereinigd.
Onverpakte grondstoffen dienen op een deugdelijke wijze te worden afgedekt, bij voorkeur met plastic folie.

FENDONA niet toepassen op huisdieren en planten.

Ter bestrijding van onder meer graanklanders in lege opslagplaatsen dient men FENDONA toe te passen in eveneens een dosering van 25 – 50 ml per 5 liter water, door behandeling van naden en kieren (schuilplaatsen) in wanden en vloeren. De betreffende oppervlakken moeten na de ventilatieperiode niet meteen grondig worden gereinigd.

Waarschuwing Fendona
Het middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen; voorkom verontreiniging van oppervlaktewater.

Verpakkingen Fendona:

Wij leveren Fendona in 100 ml , 500 ml, 1 liter , 2,5 liter verpakkingen

Klik hier om naar het produkt te gaan