https://lifarma.com/tag/ratten-en-muizenbestrijding/_431____NL
 

Ratten en muizenbestrijding

Lifarma b.v. levert een compleet assortiment voor ratten en muizenbestrijdingsmiddelen zowel voor de agrariër maar ook voor de particulier. Naast de verkoop van deze ratten en muizenbestrijdingsmiddelen geven wij ook een bedrijfsadvies op maat. Wij leveren diverse ratten en muizenbestrijdingsmiddelen en ook de ratten en muizenlokdozen om deze bestrijdingsmiddelen op een veilige manier toe te passen. De ratten en muizenbestrijdingsmiddelen werken zowel tegen de zwarte rat, bruine rat, huismuis, veldmuis etc.

 

Het knaagdierprobleem

Ratten en muizen behoren tot een groep van zoogdieren, de zogenaamde knaagdieren, en behoren to de klasse Rodentia. De meeste knaagdiersoorten die als plaagdieren gezien worden, behoren de Muridae familie. Deze knaagdiersoorten zijn commensaal, letterlijk 'eten aan dezelfde tafel'. Knaagdieren eten het voedsel van de mens, beschadigen zijn bezittingen en gebruiken zijn vervoer om zich mondiaal te verspreiden. De bovenste en onderste snijtanden van knaagdieren groeien levenslang door. Deze tanden worden gebruikt voor het knagen of snijden en zijn essentieel voor deze dierenbij het zoeken naar voedsel en het bereiken van de toegang tot voedselplaatsen en onderdak. Knaagdieren moeten constant knagen om hun snijtanden op een beheersbare lengte te houden. Ze zijn instaat om materialen door te knagen zoals kunststof buizen en elecktrische bedrading en kunnen hierdoor aanzienlijke schade veroorzaken. De knaagdieren zijn dragers en overbrengers van ziekten zoals de ziekte van Weil (leptospirose) en Salmonella en het is duidelijk bewezen dat de pest werd verspreid door ratten in heel Europa tijdens de middeleeuwen. Op de boerderij vormen knaagdieren een ernstige bedreiging als hele populaties de kans krijgen zich te vermeerderen in voedsel- en veevoederopslagplaatsen. Knaagdieren eten en beschadigen niet alleen de opgeslagen producten, maar deze worden ook verontreinigd door hun urine en uitwerpselen. Besmet voedsel of diervoeder kunnen ziektes overdragen aan zowel mens als vee. Geregistreerde knaagdierbestrijding is van groot belang. De verzekeringseisen voor een agrarisch bedrijf maken efficiënte en geregistreerde knaagdierbestrijding essentieel. Naast het zorgen voor een goed knaagdierbestrijdingsprogamma vereisen deze regelingen dat het lokaas op de juiste wijze wordt gebruikt, in beveiligde lokstations wordt geplaatst en dat de toegang to het lokaas beperkt wordt om ongewenste risico'te verminderen.

Feiten en cijfers over ratten en muizen wist je dat?

- Een vrouwelijke rat en haar nakomelingen kunnen theoretisch 2000 ratten per jaar produceren.

- Een vrouwelijke muis en haar nakomelingen kunnen theoretisch 15000 muizen per jaar produceren.

- Elk jaar produceert een rat 15000 uitwerpselen, 6 liter urine en verliest 300.000 haren.

- Een muis produceert 30.000 uitwerpselen en 1 liter urine per jaar.

- Ratten en muizen kunnen salmonella verspreiden door hun uitwerpselen.

- Leptospirose of ziekte van Weil wordt verspreid via besmet urine van de rat op voedsel- en waterbronnen.

- Voor elke kg voedsel gegeten door ratten en muizen wordt nog eens 3 kg voedsel verontreinigd.

- Ratten en muizen moeten knagen om de lengte van hun tanden op peil te houden.

- Ratten hebben een aparte bron van drinkwater nodig, muizen kunnen overleven van het vocht in de voeding.

- Meer dan 20% van de boerderijbranden worden veroorzaakt doordat knaagdieren elektrische bekabeling doorknagen.

- Om te overleven hebben ratten en muizen gedrags-of fysiologische weerstand tegen veel van de huidige antistollingsmiddelen ontwikkeld.

- Een rat past door een gat met een doorsnee van een volwassen duim (25mm to 30mm)

- Een muis past door een gat met een doorsnee van een pen (10mm to 15 mm)

Klik hier voor ons aanbod in ratten en muizenbestrijdingsmiddelen