https://lifarma.com/tag/selko-be/_441____NL
 

Selko-BE+

De betekenis van een goede voederhygiëne

Door de lage prijs en de hoge voederwaardering zijn bijproducten een interessante grondstof in de veehouderij. Dit is echter alleen van toepassing als de voederhygiene onder controle is. Het grootste bederf van brijvoer komt voort uit de ontwikkeling van gisten in het voer. Selko-Be+ helpt dit te voorkomen.

Vergisting van het voer kan leiden tot oplopers en een verlaagde voederopname onder de varkens. Droge stof verliezen treden al op bij een geringe aanwezigheid van gisten en kan alleen door micro-biologische analyse vroegtijdig herkend én door de adequate conserveringsmaatregelen voorkomen worden. Voor bijproducten kunnen de kosten voor deze droge stof verliezen variëren van € 0,10 tot € 1,80 per product DS. Bij eindmengsels liggen de kosten rond de € 1,50 per procent DS.

Aanzuring van het voer d.m.v. Selko-BE+ is een goed hulpmiddel bij de bestrijding van bacteriën, omdat deze onder een pH van 4 niet groeien. Diverse micro-organismen zijn met specifieke zuren zoals mierenzuur of propionzuur te bestrijden. Voor een goed resultaat is er echter een hoge concentratie nodig die de voederopname negatief beïnvloedt. Dat ondanks de zuurtoevoeging nog zoveel vergistingproblemen optreden, ligt aan het grote pH bereik van 1-10 waarbinnen gisten zicht kunnen vermenigvuldigen. DOor de synergetische werking van de verschillende organische zuren in Selko-BE+ wordt echter al bij een lage dosering een breed spectrum aan schadelijke micro-organismen aangepakt.

Silo's met restvoer en restproducten zorgen voor de instandhouding van de microben in het voersysteem. Het mensen van deze resten met nieuw geleverde bijproducten zorgt telkens weer voor een nieuwe aanenting van het voer.

Proefresultaten met Selko-BE+

Microbiologische tests op een bedijf met 3000 vleesvarkens wezen uit dat er erg veel gisten in de brij voorkwamen. Dit zorgde voor een droge stof verlies van 9% en een verslechtering van de technische resultaten. In onderstaande tabel staan de technische resultaten weergegeven voor én na behandeling van Selko-BE+ gedurende 4 maanden. De brij werd behandeld met 2 liter Selko-BE+ per 1000 liter brij.

  Voor behandeling Na behandeling Selko-BE+ Verschil in %
Voederopname (kg/dag) 89% DS 1,81 1,89 + 4,5
Groei per dag (gram) 713 763 +7
Uitval (%) 3,9 2,1 -46
Voederconversie 2,55 2,47 -3
EW Conversie 2,84 2,75 -3

Dosering Selko-BE+

Twee methoden:

  • Reiniging van de Silo's: 2-3 L Selko-BE+ per ton bijproduct. Toevoeging bij resthoeveelheid in de silo net voor aanvoer van de nieuwe lading.
  • Reiniging van het voersysteem: 1e dag: 6L/1000 kg voer, 2e dag: 4L/1000 kg voer, 3e dag: 3L/1000 kg voer.  Daarna elke week met een dosering van 2-3 liter/1000 kg brijvoer bij één voedering toevoegen. Toevoeging van Selko-BE+ aan het reinigingswater in mengvat (voorkomen Biofilm).

Het grote voordeel van deze aanpak is, dat u na de complete reiniging van de voederinstallatie, alleen nog met gespecialiseerde zuurmengsels de afzonderlijke bijproducten hoeft te behandelen.

Voordelen van Selko-producten:
  • Hogere voerderwaarde
  • Gezondere en vitalere varkens
  • Storingsvrije voederinstallatie
  • kwaliteit zekerheid voor de gebruiker

Klik hier om naar de producten te gaan.