https://lifarma.com/tag/selko-tmr/_443____NL
 

Selko TMR

TMR (Total Mixed Ration) is een veelvuldige toegepaste voerwijze op melkveebedrijven die het mogelijk maakt grote aantallen grondstoffen te mengen. In de praktijk blijkt echter dat het niet altijd eenvoudig is om de kwaliteit van de TMR te beheersen. Zo blijkt uit microbiologisch onderzoek dat kort na het uitdoseren van de TMR onder andere het aantal gisten in het voermengsel enorm toeneemt. Deze groei leidt tot de afbraak van energie en eiwit. Hierdoor bederft de TMR in een snel tempo en daalt de voederwaarde behoorlijk.

Door de ontwikkeling van gisten en schimmels vinden er omzettingsprocessen plaats en stijgt de temperatuur van de TMR. Zo ontstaat broei. Uit prakijkonderzoek is gebleken dat bij een buitentemperatuur van 15 graden Celsius de temperatuur in de TMR al oploopt. Onder zomerse omstandigheden kan onbehandelde TMR meer dan 10 graden Celsius warmer worden dan behandelde TMR. Hierdoor zullen uw koeien minder onbehandeld voermengsel opnemen en niet optimaal produceren.

Verlenging houdbaarheid TMR

Met de toevoeging van Selko - TMR bent u ervan verzekerd dat de TMR langer geconserveerd blijft. De smaak blijft beter en de voederwaarde van het voermengsel blijft op peil, zodat uw koeien ook tijdens warm weer voldoende nutriënten opnemen. Selko - TMR is een speciale combinatie van hoogwaardige organische zuren voor melkvee. Door de uitgekiende balans van organische zuren wordt de microbiologische kwaliteit van de TMR verbeterd. Selko - TMR wordt via een uniek procédé geproduceerd, zodat het géén negatief effect heeft op de penswerking.

Expert in conservering

Selko - TMR onderscheidt zich doordat het onder alle omstandigheden stabiel is en in kleine hoeveelheden al zeer effectief. Verder is bijzonder dat na dosering Selko - TMR zich snel verspreidt door het voermengsel met behulp van speciale uitvloeiers. Selko - TMR conserveert het voermengsel onder andere door de temperatuur in het mengsel te stabiliseren. De organische zuren werken gericht op de veroorzakers van broei en gaan zo smaakbederf tegen. De kwaliteit van de TMR blijft behouden. Evenals de voederwaarde en de smakelijkheid van het voermengsel. De koeien zullen over de gehele dag een consistenter voeropnamepatroon laten zien. Dit tesamen zorgt voor minder voerresten, een verbeterde melkproductie en een verlaging van de arbeidsbehoefte.

Resultaten melkvee

Ten opzichte van een mengsel zonder Selko - TMR is de voeropname met Selko - TMR gemiddeld 5 tot 15 procent hoger. Zes uur na uitdoseren is gebleken dat de voeropname significant hoger is dan bij de onbehandelde groep.

Dosering

Voor een goede conservering is tussen de 1 en 2 kilo Selko - TMR per 1000 kilo TMR nodig. Om deze hoeveelheid precies uit te doseren, ontwikkelde Selko een unieke doseerinstallatie. Deze is op elke voermengwagen te bevestigen. Met een knop in de tractorcabine is de installatie eenvoudig te bedienen. Selko - TMR is een niet corrosief product. Wanneer u Selko - TMR het beste op uw bedrijf kunt inzetten, is afhankelijk van de buitentemperatuur, de grondstoffenkeuze en de kwaliteit van de grondstoffen. Wij kunnen samen met u een conserveringsaanpak opstellen zodat u bent verzekder van een smakelijk voermengsel dat langer houdbaar is.

De voordelen van SELKO - TMR

  • Beheersing van de microbiologische kwaliteit van de TMR
  • Behoud van de voerderwaarde
  • Verbetering van de totale voeropname
  • Algemene verbetering in de gezondheid