https://lifarma.com/tag/solfac-vloeibaar/_426____NL
 

Solfac-Vloeibaar

Solfac-Vloeibaar is toegestaan uitsluitend voor  het gebruik als middel ter bestrijding van:

1. Kruipende insecten en vliegen in opslag-, verblijfs- en bedrijfsruimten voor pleksgewijze behandeling van naden en kieren en oppervlakken op plaatsen waar kinderen met een leeftijd van 0 – 4 jaar niet direct in contact kunnen komen met het product en/of de behandelde plaatsen.
Met zo¬da¬ni¬ge apparatuur gebruiken dat het middel onder lage druk en met grove drup¬pel wordt toegepast en met dien verstande, dat tijdens de be¬han¬de¬ling geen mensen en huisdieren, noch onverpakte voedingsmiddelen in de ruim¬te aanwezig mogen zijn en onverpakte grondstoffen voor de voe¬dings¬mid¬de¬len- en veevoederindustrie moeten zijn afgedekt.

2. Kruipende insecten en vliegen op vuilstortplaatsen, met dien verstande dat toepassing uitsluitend is toegestaan indien de vuilstortplaats niet grenst aan een watergang.

3. Vliegen in verblijfplaatsen voor vee en pluimvee, alsmede bloedluis en tempexkever in verblijfplaatsen voor pluimvee, met dien verstande dat:
a. toepassing moet plaatsvinden met behulp van zodanige apparatuur, dat het middel onder lage druk en met grove druppel wordt gespoten.
b. voedermiddelen, melkapparatuur, alsmede voer- en drinkbakken vooraf dienen te worden verwijderd of afgedekt.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
B.
GEBRUIKSAANWIJZING Solfac-Vloeibaar

1. Opslag-, verblijfs- en bedrijfsruimten.
Het middel kan worden toegepast in opslagplaatsen en bedrijfsruimten zo¬als fabrieken, keukens, kantoren, aan boord van schepen, in woon- en an¬de¬re¬
verblijfsruimten, alsmede in lege graansilo's. Het middel is werkzaam tegen kakkerlakken, bedwantsen, huiskrekels, vlooien, en an¬de¬re kruipende insecten, alsmede tegen vliegen. Voor een goede werking tegen de meeste van genoemde insecten is een zekere werkingsduur gewenst. Daarom dient men bij het schoonmaken de behandelde plaatsen zoveel
mogelijk over te slaan. Controle op het effect en indien nodig herhalen van de behandeling is geboden. Toepassen in een verdunning van 0,8% d.w.z. 40 ml Solfac-Vloeibaar per 5 liter water. Na het sluiten van de spuitapparatuur het mengsel goed schudden. Behandel de plaatsen waar kruipende insecten zich kunnen schuilhouden en let daarbij op vochtige, warme plaatsen bijv. achter en onder apparatuur, radiatoren, gootsteen, in naden en kieren, langs en achter plinten e.d.
Ter bestrijding van vlooien en larven van tapijtkevers vooral de niet belopen gedeelten van de vloerbedekking behandelen.
Als richtlijn kan gelden het gebruik van 1 liter spuitvloeistof per 20 m² vloeroppervlak.
Ter bestrijding van vliegen die plaatsen behandelen, waar ze gewoonlijk "rusten", zoals balken, steunbalken, plafonds en rond ramen.

Nooit hele wanden behandelen met Solfac-Vloeibaar. Bij de behandeling van naden en kieren dient men de spuitdop langs deze schuilplaatsen te strijken. Vóór het weer in gebruik nemen, de ruim¬ten gedurende tenminste 2 uur grondig ventileren. Oppervlakken waar¬op het middel is terecht gekomen en waarmee voedingsmiddelen (bijv. tijdens de bereiding of de opslag) direct in contact kunnen ko¬men, dienen na de ventilatieperiode eerst grondig te worden gereinigd. Onverpakte grondstoffen dienen op deugdelijke wijze te worden afgedekt, bij voorkeur met plastic folie. Solfac-Vloeibaar niet toepassen op huisdieren en planten.

Attentie
Solfac-Vloeibaar is giftig voor vissen, derhalve het middel zodanig toe¬pas¬sen dat het niet in bijv. aquaria terecht kan komen.Aquaria dienen te worden afgedekt; luchtpompje afzetten.

Ter bestrijding van o.m. graanklanders in lege opslagplaatsen dient men het middel toe te passen in dezelfde verdunning van 0,8% d.w.z. 40 ml middel in 5 liter water door behandeling van naden en kieren (schuilplaatsen) in wanden en vloeren, Deze op¬perv¬lak¬ken behoeven na de ventilatieperiode niet te worden gereinigd.

2. Vuilstortplaatsen
Ter bestrijding van kakkerlakken, huiskrekels en vliegen toepassen in een dosering van 400 ml per 1000 m² te behandelen oppervlak. De be¬han¬de¬ling, indien noodzakelijk, na 2 à 4 weken herhalen.

3. Verblijfplaatsen voor vee en pluimvee
Ter bestrijding van vliegen, in vee- en pluimveestallen;
In een stal met een vloeroppervlakte van 100 m² wordt 40 ml middel in 5 liter water gebruikt. Alle plaatsen waar vliegen dikwijls zitten, zoals balken, deuren, wanden, plafonds, ramen enz. bespuiten met lage druk.
Het vee kan tijdens de toepassing in de stal blijven, er mag echter niet rechtstreeks op de dieren worden gespoten.


Ter bestrijding van bloedluis bij kippen (Dermanyssus gallinae):
De schuilhoeken, voegen en kieren, wanden of muren grondig spuiten met een oplossing van 40 ml middel op 5 liter water. Daarbij mogen de dieren niet met de spuitvloeistof worden geraakt. Als indicatie: 1 li¬ter spuitvloeistof is voldoende voor gemiddeld 20 m² vloeroppervlak.

In alle gevallen de te behandelen plaatsen zichtbaar bevochtigen, maar afdruipen van de vloeistof voorkomen.

Ter bestrijding van de in pluimveehokken voorkomende z.g.n. tempex-kever: De vloer, stijlen, wanden (vooral de basis grenzend aan de vloer) en plafonds spuiten met 40 ml op 5 liter water. Ook de werk- of opslagruimte vóór in het hok moet worden behandeld, in verband met aanwezige kevers in voerresten. Vooral de naden en kieren grondig behandelen. Als indicatie: 1 liter spuit¬vloei¬stof is voldoende voor gemiddeld 20 m² vloeroppervlak.


Waarschuwing
Solfac-Vloeibaar is gevaarlijk voor vissen en andere waterorganismen.

Verpakkingen Solfac-Vloeibaar:

Wij leveren Solfac-Vloeibaar in 1 liter en 2,5 liter verpakkingen.

Klik hier om naar het produkt te gaan